Một kỳ đại hội chi bộ thành công với nhiều điểm mới

Thứ sáu - 14/10/2022 14:43
Đến nay, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ các chi bộ, đại hội đã đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đến nay, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ các chi bộ, đại hội đã đáp ứng yêu cầu đề ra.

 

Bảo đảm nội dung, tiến độ

 

Đảng bộ huyện Tuy An có 231 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Xác định đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên nên các cấp ủy trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo tổ chức thành công nhiệm vụ này.

 

Theo ông Phạm Văn Bảy, Bí thư Huyện ủy Tuy An, sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Để công tác tổ chức đại hội chi bộ diễn ra thành công, đúng tiến độ, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí cấp ủy chỉ đạo trực tiếp tại các đảng bộ trực thuộc, thường xuyên đôn đốc các đảng ủy chỉ đạo các chi bộ hoàn thành sớm đại hội. Các xã, thị trấn phân công các đồng chí trong ban chấp hành phụ trách các chi bộ để hỗ trợ, chỉ đạo đại hội, đồng thời trực tiếp hướng dẫn chi tiết trình tự các bước tiến hành đại hội. Nhờ đó, các chi bộ đã thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành đại hội trước 30/9.

 

Từ tháng 5/2022, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã An Định, huyện Tuy An đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Theo ông Phan Văn Ba, Bí thư Đảng ủy xã, chỉ trong 9 ngày, từ 20-29/5, tất cả 14 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025; trong đó, 7/8 chi bộ khu dân cư có bí thư đồng thời là trưởng thôn; 10/14 chi bộ có cấp ủy. Để công tác tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ đề ra, từ đầu tháng 5/2022, đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công các đồng chí đảng ủy viên theo dõi, nắm tình hình và chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi bộ đảm bảo chất lượng, kịp thời.

 

Đảng bộ huyện Đồng Xuân là một trong các đơn vị hoàn thành sớm công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Tính đến ngày 16/9, toàn huyện có 158/158 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức thành công đại hội, đảm bảo đúng quy trình và thời gian theo quy định; trong đó có 114/158 chi bộ có chi ủy, số chi ủy được đại hội bầu là 377 đồng chí. Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đồng Xuân Bùi Xuân Cường, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng thường xuyên tăng cường công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy. Nhìn chung, đội ngũ chi ủy viên chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tại đại hội bầu ra về cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ và các nghị quyết của cấp ủy cấp trên.

 

Chi bộ Sử - Địa thuộc Đảng bộ Trường THPT Trần Phú (huyện Tuy An) tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V. Ảnh: CTV

 

Nhiều điểm mới, đảm bảo chất lượng

 

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 là dịp tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới; kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của chi ủy, chi bộ trong nhiệm kỳ; đồng thời, bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa mới. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến ngày 10/10, toàn tỉnh có 2.181/2.181 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, đảm bảo đúng quy trình và thời gian theo quy định. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết trước, trong và sau đại hội. Công tác chuẩn bị nội dung đại hội được các chi bộ chuẩn bị cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Đa số các chi bộ xây dựng báo cáo chính trị đã đánh giá thực chất việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong suốt nhiệm kỳ trước, làm rõ những ưu, khuyết điểm trên các lĩnh vực, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới.

 

Cùng với đó, công tác nhân sự cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới; chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia chi ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tại đại hội, nhiều chi bộ đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong cách tổ chức đại hội như: việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động chi bộ bằng video sinh động, dễ theo dõi. Một số chi bộ cũng đổi mới cách thức trình bày văn kiện, không in tài liệu báo cáo mà thay vào đó là sử dụng mã QR để quét nhận tài liệu.

 

Bên cạnh đó, chào mừng đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, các phong trào thi đua đã được các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai quyết liệt, rộng khắp, tập trung vào các phần việc xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, văn hóa văn nghệ, thể thao, an sinh xã hội… nhằm tạo không khí sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

 

Ông Trần Hải Triều, Trưởng phòng Tổ chức Đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho hay: Việc tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Kết quả bầu cử cho thấy chất lượng chi ủy viên, bí thư và phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 có những chuyển biến khá rõ rệt về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tỉ lệ nữ và độ tuổi trẻ hơn so với nhiệm kỳ trước; từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ và các nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, các chi bộ đã khẩn trương tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các chi ủy viên và xây dựng chương trình công tác. 

 

Đại hội chi bộ được tổ chức thành công là cơ sở để cấp ủy nắm được tình hình hoạt động của chi bộ, góp phần nâng cao năng lực hoạt động tổ chức Đảng, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Bí thư Huyện ủy Tuy An Phạm Văn Bảy

 

HÀ MY

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp