Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh: Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ

Thứ năm - 07/07/2022 19:12
Tại huyện Phú Hòa, Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 dưới sự chủ trì của Ban Tổ chức Thị ủy Đông Hòa (trưởng cụm) và Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Hòa (phó cụm).

Tại huyện Phú Hòa, Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 dưới sự chủ trì của Ban Tổ chức Thị ủy Đông Hòa (trưởng cụm) và Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Hòa (phó cụm).

 

Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh gồm 9 cơ quan ban tổ chức 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của thường trực, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp, các ban tổ chức đã thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kịp thời tham mưu, kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển. Qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 1 đãthông qua nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 là thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục làm tốt việc bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo ở một số cơ quan, đơn vị, bổ sung cấp ủy cấp huyện và cơ sở đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, đảm bảo chất lượng. Tích cực nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng…

 

QUỲNH CHI

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp