Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Đổi mới mạnh mẽ công tác đoàn sát với nhu cầu của thanh niên

Thứ năm - 09/02/2023 19:54
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 vừa được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn ban hành với kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 vừa được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn ban hành với kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

 

Báo Phú Yên phỏng vấn anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh xoay quanh nội dung nói trên.

 

Anh Lương Minh Tùng

* Để nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là chất lượng tư tưởng, chính trị và tính tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh của ĐVTN, chương trình hành động đã đề ra những giải pháp gì thưa anh?

 

- Chương trình hành động tập trung đề ra các giải pháp tiếp tục triển khai thường xuyên, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đa dạng hóa các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi. Theo đó, các cấp bộ đoàn tập trung triển khai các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” trong thanh niên; đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập và làm theo lời Bác. Cùng với tiếp tục triển khai cuộc vận động Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, các cấp bộ đoàn duy trì và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp; hằng năm tổchức ít nhất một hoạt động tạo trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng nhằm thu hút đoàn viên thanh niên hưởng ứng, làm theo…

 

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được chú trọng theo hướng đổi mới cách thức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của đoàn trong ĐVTN; nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên mạng internet; tổchức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” gắn với tăng cường triển khai các giải pháp khơi dậy tuổi trẻ khát vọng cống hiến, xây dựng Phú Yên trở thành tỉnh phát triển của vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong thời gian tới.

 

Các cấp bộ đoàn cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các phương thức mới trong nắm bắt, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên; chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho ĐVTN; chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá; tổ chức cho cán bộ, ĐVTN tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

* Thưa anh, trong chương trình hành động lần này, các phong trào hành động cách mạng và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên của đoàn sẽ đổi mới như thế nào để phù hợp với xu thế phát triển, nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của thanh thiếu nhi?

 

- Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên được xem là biện pháp trung tâm trong giáo dục, tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Chương trình hành động lần này sẽ tập trung đẩy mạnh các phong trào: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ bằng cách tổ chức cho thanh niên chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, an sinh xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm lo cho thiếu nhi… thông qua các chiến dịch tình nguyện cao điểm, các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, liên kết cộng đồng cùng làm tình nguyện.

 

Cùng với đó, các hoạt động đồng hành cùng thanh niên cũng sẽ được đa dạng hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi để ĐVTN học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện. Các cấp bộ đoàn sẽ nhân rộng mô hình “Không gian sáng tạo trẻ” tại các trường đại học, cao đẳng, học viện và các trường khối THPT; tăng cường các giải pháp khơi dậy tinh thần sáng tạo, khuyến khích ĐVTN đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, nhất là các giải pháp có hàm lượng tri thức, ứng dụng công nghệ cao trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và trong các lĩnh vực của đời sống; cung cấp thông tin, kiến tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp…

 

Các cấp bộ đoàn cũng sẽ xây dựng môi trường thân thiện, tích cực cho thanh niên rèn luyện, phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên; quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để thanh niên tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương, đơn vị.

 

* Xin cảm ơn anh!

 

Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ Phú Yên bày tỏ ý chí quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X vào cuộc sống, vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ tỉnh nhà.

 

HÀ MY (thực hiện)

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp