HĐND huyện Đồng Xuân: Bám sát chương trình công tác trọng tâm

Thứ ba - 15/11/2022 19:54
Theo HĐND huyện Đồng Xuân, bám sát chương trình công tác trọng tâm của năm, từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND huyện đã triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra hiệu quả, đảm bảo quy định pháp luật.

Theo HĐND huyện Đồng Xuân, bám sát chương trình công tác trọng tâm của năm, từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND huyện đã triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra hiệu quả, đảm bảo quy định pháp luật.

 

Theo đó đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, ban hành 32 nghị quyết quan trọng. Việc cho ý kiến đối với những nội dung UBND huyện trình xin ý kiến đảm bảo kịp thời, chất lượng. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm. Công tác giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Việc thẩm tra, giám sát, xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và triển khai các hoạt động khác đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng…

 

PHẠM THÙY

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp