Cần “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trước ngày 1/6

Thứ sáu - 13/05/2022 22:35
Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Y tế các bộ, ngành về hướng dẫn quy trình 'làm sạch' dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Y tế các bộ, ngành về hướng dẫn quy trình 'làm sạch' dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19.

 

Tại văn bản này, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phải hoàn thành việc "'làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trước ngày 1/6/2022, nhằm giúp hoàn thiện việc ký xác thực hộ chiếu vắc xin điện tử của công dân.

 

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về ký xác nhận hộ chiếu vắc xin theo các văn bản số 1908/CNTT-BYT và 1975/CNTT-BYT.

 

Bộ Y tế cho biết trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế đã xây dựng quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

 

Tổ công tác triển khai Đề án 06 của các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo quy trình như sau:

 

Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, phường chỉ đạo Trạm Y tế lập danh sách đối tượng tiêm chủng COVID-19 thường trú trên địa bàn sai thông tin, bao gồm các trường hợp sau: không có số căn cước công dân/chứng minh nhân dân; sai định dạng số căn cước công dân/chứng minh nhân dân; sai thông tin cá nhân cơ bản: số căn cước công dân/chứng minh nhân dân, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính.

 

Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, phường giao Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn, ấp thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin.

 

Sau đó, danh sách được chuyển tới Công an xã, phường để thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

Công an xã, phường ký và bàn giao danh sách cho Trạm Y tế để lưu trữ và cập nhật, bổ sung thông tin đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

 

Trạm Y tế thực hiện cập nhật lại thông tin cho các đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19: đối với các trường hợp không có số căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc sai định dạng số căn cước công dân/chứng minh nhân dân, Hệ thống cho phép nhập danh sách (import) từ tệp định dạng Excel (Sử dụng chức năng Import đối tượng tiêm COVID-19).

 

Đối với các trường hợp sai thông tin cá nhân cần chỉnh sửa trực tiếp trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

 

Sau khi thực hiện cập nhật thông tin, cán bộ Trạm Y tế sử dụng chức năng lập danh sách xác minh thông tin để xem kết quả.

 

Các cơ sở tiêm chủng hằng ngày phải thực hiện kiểm tra, ký xác nhận hộ chiếu vắc xin.

 

Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, thuộc Y tế các bộ, ngành, các cơ sở tiêm chủng tuyến tỉnh, tuyến huyện thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vắc xin không phải thực hiện công tác xác minh, làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

 

Theo TTXVN/Vietnam+

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp