Đảng bộ xã Hòa An phát huy vai trò lãnh đạo

Đảng bộ xã Hòa An phát huy vai trò lãnh đạo

 •   23/04/2019 02:12:02 AM
 •   Đã xem: 628
Đi đôi với công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, thời gian qua, Đảng bộ xã Hòa An (huyện Phú Hòa) đã lãnh đạo hệ thống chính trị ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn tập trung phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
Giám sát 744 chuyên đề, vụ việc

Giám sát 744 chuyên đề, vụ việc

 •   18/04/2019 01:10:06 AM
 •   Đã xem: 561
Thực hiện các quyết định 217-218 của Bộ Chính trị về giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp Mặt trận TP Tuy Hòa đã giám sát được 744 chuyên đề, vụ việc.
Triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng Đảng

Triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng Đảng

 •   16/04/2019 01:10:03 PM
 •   Đã xem: 949
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (KDN) tỉnh Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết: Cùng với lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của Ban Bí thư
Phát huy dân chủ ở cơ sở, khơi dậy tiềm lực trong dân

Phát huy dân chủ ở cơ sở, khơi dậy tiềm lực trong dân

 •   09/04/2019 01:08:02 AM
 •   Đã xem: 577
Tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận 120 ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở”, Đảng ủy phường Xuân Đài (TX Sông Cầu) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với từng nhiệm vụ của từng chi bộ và các ban ngành, đoàn thể đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
Công tác dân vận phát huy hiệu quả

Công tác dân vận phát huy hiệu quả

 •   02/04/2019 07:06:03 AM
 •   Đã xem: 525
Trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, công tác dân vận (CTDV) có vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân
Tập trung lãnh đạo xây dựng xã trở thành phường

Tập trung lãnh đạo xây dựng xã trở thành phường

 •   26/03/2019 01:04:02 PM
 •   Đã xem: 976
Chương trình hành động của Đảng ủy xã Xuân Cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ: Tạo nền tảng xây dựng xã Xuân Cảnh trở thành phường trực thuộc TX Sông Cầu vào năm 2020.
Đảng bộ TP Tuy Hòa: Chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới

Đảng bộ TP Tuy Hòa: Chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới

 •   19/03/2019 01:00:03 AM
 •   Đã xem: 840
Nhằm tăng cường nguồn sinh lực mới và đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục trong Đảng, công tác kết nạp đảng viên luôn được Đảng bộ TP Tuy Hòa thường xuyên chú trọng, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.
Sông Hinh: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2019

Sông Hinh: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2019

 •   11/03/2019 12:57:02 PM
 •   Đã xem: 575
Huyện ủy Sông Hinh vừa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Đảng bộ TP Tuy Hòa: Phấn đấu kết nạp 420 đảng viên

Đảng bộ TP Tuy Hòa: Phấn đấu kết nạp 420 đảng viên

 •   09/03/2019 05:57:02 AM
 •   Đã xem: 799
Ngày 8/3, Đảng ủy TP Tuy Hòa tổng kết công tác kết nạp đảng viên năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Đảng bộ Hòa Hiệp Nam (Đông Hòa): Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị

Đảng bộ Hòa Hiệp Nam (Đông Hòa): Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị

 •   08/03/2019 02:16:43 AM
 •   Đã xem: 661
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là xây dựng và phát triển xã Hòa Hiệp Nam lên phường trước năm 2020 theo nghị quyết của Tỉnh ủy và Huyện ủy Đông Hòa
Phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

 •   07/03/2019 04:07:43 PM
 •   Đã xem: 906
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (KDN) tỉnh hiện có 53 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với hơn 1.600 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng (XDĐ) của đảng bộ có chuyển biến tích cực.
Phú Hòa: Đến năm 2020, 40% lãnh đạo cấp xã không phải là người địa phương

Phú Hòa: Đến năm 2020, 40% lãnh đạo cấp xã không phải là người địa phương

 •   07/03/2019 04:07:43 PM
 •   Đã xem: 622
Huyện ủy Phú Hòa vừa triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Tạo dựng niềm tin của dân đối với Đảng

Tạo dựng niềm tin của dân đối với Đảng

 •   07/03/2019 04:07:43 PM
 •   Đã xem: 1873
Tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài
Sông Hinh: 94 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng

Sông Hinh: 94 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng

 •   07/03/2019 04:07:43 PM
 •   Đã xem: 551
Sáng 10/12, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 94 học viên là thanh niên sắp lên đường nhập ngũ, quần chúng ưu tú ở các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.
Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị

 •   07/03/2019 04:07:43 PM
 •   Đã xem: 617
Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (Đảng bộ Khối) hiện có 68 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với hơn 3.000 đảng viên.
Góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

 •   07/03/2019 04:07:43 PM
 •   Đã xem: 669
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy, 5 năm qua, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của hệ thống Mặt trận các cấp TP Tuy Hòa đã từng bước đi vào nề nếp và hiệu quả.
Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực

Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực

 •   07/03/2019 04:07:43 PM
 •   Đã xem: 521
Xác định tầm quan trọng của nguồn nhân lực, ngày 26/4/2016, Tỉnh ủy khóa XVI đề ra Chương trình hành động (CTHĐ) số 07 về tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng.
Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ

Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ

 •   07/03/2019 04:07:43 PM
 •   Đã xem: 868
Theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Chi ủy phải chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ
Sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên theo đúng quy định

Sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên theo đúng quy định

 •   07/03/2019 04:07:43 PM
 •   Đã xem: 678
Theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW, ngày 5/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên, việc quản lý đảng viên là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại tiết e, Tiểu mục 2.2, mục 2, Phần II. Cụ thể như sau:
Tin hot trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây