Nâng cao vị thế, giữ vững chủ quyền

Thứ ba - 19/11/2019 04:17
Thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, toàn diện
Nâng cao vị thế, giữ vững chủ quyền

Thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc nâng cao hình ảnh của địa phương, đất nước và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Đa dạng, hiệu quả

 

Tỉnh đoàn vừa tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2019 cho hơn 300 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các trường học trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đại tá Trần Hải Đảo, Chính ủy Lữ đoàn Tên lửa bờ 682 (TP Tuy Hòa) đã giới thiệu cho các bạn trẻ cách nhận biết và xác định vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc vùng biển Việt Nam; quyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ trương, quan điểm của Đảng ta đối với vấn đề biển Đông. Thông qua hội nghị, ĐVTN hiểu rõ, nhận thức đúng về chủ quyền biển đảo của nước ta; từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 

Trước đó, Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức đối ngoại cho 246 cán bộ Đoàn, Hội các cấp trên địa bàn tỉnh. Theo anh Phan Xuân Hạnh, Bí thư Tỉnh đoàn, xác định công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cho nên thời gian qua, công tác này được Đoàn Thanh niên thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp. Các cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương”, “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, các chương trình “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”, “Hướng về biển Đông”, “Hãy làm sạch biển”, “Khi Tổ quốc cần”… được tổ chức thường xuyên, qua đó nâng cao nhận thức của ĐVTN, học sinh đối với vấn đề biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

 

Không riêng Đoàn Thanh niên, công tác phối hợp, triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo thời gian qua cũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng bộ, thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả. Phó Giám đốc Sở TT-TT Nguyễn Hoài Sơn cho hay: Các cơ quan báo đài đã tăng cường tuyên truyền quảng bá về văn hóa, con người, vùng đất, những tiềm năng, lợi thế, cơ hội và chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh với bạn bè trong nước, quốc tế; dành nhiều dung lượng, thời lượng thông tin về các công tác: bảo vệ chủ quyền, tham gia phát triển kinh tế biển; tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển; bảo vệ môi trường biển; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển và nhất là đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Thủy sản; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu hơn về quan điểm, lập trường, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đối với vấn đề biển Đông và chủ quyền biển đảo. Sở TT-TT cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới tỉnh giai đoạn 2017-2020.

 

Tiếp tục đổi mới, tăng cường

 

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi khảo sát với Đoàn liên ngành Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo của tỉnh, mặc dù đạt nhiều kết quả, nhưng vẫn còn một số hạn chế như: chất lượng, nội dung tham mưu có mặt còn hạn chế; việc tuyên truyền, thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài hiệu quả chưa cao; chưa xây dựng được cổng thông tin đối ngoại của địa phương…

 

“Thời gian tới, cùng với việc tăng cường công tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng nắm bắt, dự báo tình hình; chủ động định hướng, chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển đảo trong tình hình mới; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị… Tất cả nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Phú Yên, góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển cho tỉnh”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sự cho hay.

 

Theo ông Bùi Sĩ Hòa, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT-TT, để đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới, Phú Yên cần làm tốt hơn nữa công tác quảng bá hình ảnh của tỉnh nhân các sự kiện văn hóa, phim ảnh. Còn bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Cục Đối ngoại, Bộ Công an cho rằng: “Thông tin, tuyên truyền về những thành tựu, kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng là một cách để đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Để thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài hiệu quả, Phú Yên nên chủ động mời phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam đến tỉnh để tuyên truyền, quảng bá. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cần tăng cường mở các hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền các cấp”.

 

PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BÙI TRƯỜNG GIANG: Góp phần củng cố niềm tin các tầng lớp nhân dân

 

Những kết quả trong công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo của Phú Yên đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; tạo sự chuyển biến rất tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là trong ngư dân về chủ quyền quốc gia trên biển Đông, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Năm 2020 là năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và cũng là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, Phú Yên cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền những thông tin tích cực về thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, các ngành chức năng của tỉnh cần đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật cho ngư dân; tăng cường sự hiện diện các thông tin chính thống trên mạng xã hội, lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực. Từ đó tạo ra dư luận xã hội lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển địa phương và đất nước.

 

TS NGUYỄN TRỌNG TÙNG, SỞ NN-PTNT PHÚ YÊN: Đẩy mạnh tuyên truyền đến ngư dân

 

Thời gian qua, Sở NN-PTNT tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh triển khai đề án Thực thi Luật Thủy sản Việt Nam năm 2017 và các giải pháp quyết liệt, triệt để chống khai thác bất hợp pháp. Năm 2019, ngoài phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền về Luật Thủy sản và các văn bản pháp luật mới về thủy sản cho lực lượng quản lý thủy sản địa phương, các nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân; sở còn thành lập 4 văn phòng đại diện để kiểm tra, kiểm soát nghề cá. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giám sát nên trong năm 2019, không có tàu thuyền nào đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài. Để thực thi Luật Thủy sản và ngăn chặn đánh bắt trái phép hiệu quả, chúng tôi rất mong các cấp ngành, đơn vị cùng chung tay đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền đến ngư dân.

 

HÀ MY

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây