Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Thứ hai - 22/05/2023 12:09
Theo Sở VH-TT&DL, từ đầu năm 2023 đến nay, công tác xây dựng môi trường văn hóa trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) đã được triển khai thực hiện.

Theo Sở VH-TT&DL, từ đầu năm 2023 đến nay, công tác xây dựng môi trường văn hóa trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) đã được triển khai thực hiện.

 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực xây dựng và thực hiện môi trường văn hóa công sở, thực hiện tốt chủ trương của Tỉnh ủy: Cán bộ, công chức thực hiện phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”; phong trào Ba trách nhiệm, Nét đẹp công sở - nụ cười công chức của đoàn thanh niên đã thực sự lan tỏa...

 

Bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM), xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, Sở VH-TT&DL đã hỗ trợ thiết bị cho các thiết chế văn hóa đáp ứng việc phục vụ các sự kiện chính trị; nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân tại các địa phương...

 

AN NHIÊN

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp