Ưu tiên bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ tư - 25/08/2021 03:07
Bộ VH-TT-DL vừa ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

 

Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 65-KL/TW, Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc.

 

Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới

 

Kế hoạch nêu rõ, các bên liên quan cần xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, cần ưu tiên đầu tư, huy động tổng hợp các nguồn lực hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; trong đó ưu tiên bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của vùng đồng bào các dân tộc thiểu số có tiềm năng phục vụ phát triển du lịch, có nguy cơ mai một, các dân tộc thiểu số rất ít người.

 

Cụ thể, kế hoạch sẽ triển khai một số nội dung chính như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân về nội dung Kết luận 65-KL/TW và kế hoạch này bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch cho trưởng thôn/bản, nghệ nhân, người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

 

Thực hiện nếp sống văn minh

 

Các bên liên quan cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; ưu tiên bố trí các nguồn lực hỗ trợ phát triển mạng lưới thư viện, không gian đọc, phòng đọc cơ sở, nhà sách, tủ sách, tăng cường phát triển văn hóa đọc cho đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng, phát triển phong trào thể dục thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian; tổ chức hội thi, ngày hội thể thao ở các vùng miền, tạo sân chơi cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Các đơn vị chức năng liên quan tiến hành tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; kiểm kê, lập danh mục kiểm kê và xây dựng hồ sơ di sản văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; tập trung phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số.

 

Kế hoạch cũng đề cập đến việc nâng cao nhận thức cộng đồng các dân tộc nhằm giảm thiểu, xóa bỏ tình trạng tảo hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

 

(TTXVN)

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây