Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần phát triển bền vững

Chủ nhật - 16/10/2022 11:45
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 16 về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 16 về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến, quán triệt đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác y tế. Cần phải xem công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân là công việc chung của toàn hệ thống chính trị với nòng cốt là ngành Y tế. Cần quan tâm đầu tư, dành nhiều thời gian chỉ đạo, tích cực hỗ trợ ngành Y tế theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền... Tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nhất là của người đứng đầu, người có thẩm quyền trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương về công tác y tế, trước hết là trong phòng, chống dịch COVID-19. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nguồn vốn thuộc chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt...

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và các nội dung về y tế trong chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đồng bộ ba trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị; thực hiện nghiêm 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiêm vắc xin trên địa bàn. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và địa phương quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính (tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp); nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đặc biệt liên quan tới lĩnh vực dược, trang thiết bị y tế. Các sở, ngành: Tư pháp, KH-ĐT, Tài chính, Công Thương, BHXH tỉnh và các sở, ngành liên quan trong chức năng, quyền hạn của mình chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tham mưu tháo gỡ kịp thời các khó khăn, bất cập trong chính sách y tế, trước mắt là các vấn đề về mua sắm, đấu thầu, bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí bảo hiểm y tế; khẩn trương tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 778 ngày 5/9/2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và Công văn 4606 ngày 9/9/2022 của UBND tỉnh...

 

YÊN LAN

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp